VEPLUS HAYAT SİGORTASI

Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş., sigortalıya ve onun yaşamında en değer verdiği kişiler olan ailesine gelecekte karşılaşılabilecek güçlüklere karşı destek olan kişiye özel hayat sigortası hazırladı.

Kullanıcının risk skoru (vücut kitle indeksi, adım sayısı, sigara kullanım alışkanlığı), yaş ve cinsiyetine bağlı olarak kişiye özel hayat sigortası sunan VEPLUS Hayat Sigortası, sağlıklı yaşamı destekleyen VE PLUS uygulaması ile hem kişilerin sağlık durumlarını yakından takip etmelerini sağlıyoruz hem de sunduğu hayat sigortası ile vefat riskine karşı geleceklerini güvence altına almış oluyoruz.

VEPLUS, ayrıca sunduğu hayat sigortasını satın alan müşterilerimize sağlık verilerini daha iyi takip edebilmek ve uygulamayı daha verimli kullanabilmeleri için Apple Watch hediye ediyor. Müşteri, sigorta başlangıç tarihinden 30 gün sonra vefat olmaması ve poliçenin yürürlükte olması şartıyla Apple Watch’u almaya hak kazanıyor.

Temel Özellikler

  • Sigortaya giriş yaşı 18-55 yaş aralığıdır. Sigortaya giriş yaşı ve sigorta süresi toplamı 60’ı aşamaz.
  • VEFAT teminatı sunan, sigorta süresi 5 yıllık, her yıla ait vefat teminat tutarı 100.000 TL olan hayat sigortasıdır.
  • Sigortalının vücut kitle indeksi, adım sayısı, sigara kullanım alışkanlığı, yaş ve cinsiyetine göre prim hesabı yapılmaktadır.

Teminatlar

Sigorta kapsamında yalnızca Vefat Teminatı verilmektedir.

Vefat Teminatı

Sigorta poliçesi dahilinde sigorta başlangıcında belirlenen vefat tarihinde ödenmesi öngörülen teminattır. Sigorta süresi içinde gerçekleşen ve sigortalının herhangi bir sebepten dolayı vefatı halinde poliçede belirlenen tutarda Ölüm Teminatı kanuni varislerine veya hak sahiplerine ödenir.

Sigortalının poliçe süresi içerisinde vefat etmesi halinde Hayat Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde vefat teminatı ödenir.

Avantajlar

  • Ödenen primlerin, brüt gelirin %15’ine kadar olan ve asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyen kısmı vergi matrahından düşürülebilmekte, bu sayede primlerin toplamda daha düşük miktarda olması sağlanabilmektedir.
  • Hayat sigortasını satın alan müşterilerimize sigorta başlangıç tarihinden 30 gün sonra vefat olmaması ve poliçenin yürürlükte olması şartıyla APPLE WATCH hediye edilecektir.