Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Kıdem tazminatı hesaplamasında kişinin işe başlama ve ayrılma tarihleri belirtilerek; son aylık brüt ücretine brüt yakacak yardımı, yemek, yol ücreti, ikramiye vb. eklenerek hesaplanır.

Devlet tarafından belirlenen tavan ücreti yılda 2 kez değişmekte olup, 2014 yılı ilk 6 aylık dönem için kıdem tazminatı tavanı 3.438,22 TL dir. Kıdem tazminatı belirlenen tavan ücretini aşmamak şartıyla, çalışılan her yıl için bir brüt maaş tutarı olarak hesaplanır.

İş Giriş Tarihiniz
İşten Ayrılma Tarihiniz
Kıdem Toplama Gün Sayısı
  • Brüt Aylık Maaşınız TL
  • Brüt Yakacak Yardımı TL
  • Brüt Aylık Yol Ücretiniz TL
  • Diğer Yıllık Brüt Ödentilerinizin Toplamı TL
  • Brüt Aylık Yemek Ücretiniz TL
  • İkramiye Tutarı TL
  • Brüt Mesuliyet (makam) Taminatı TL
  • Senelik İkramiyenizin Adedi
  • Brüt Lisans Tazminatı TL